Menu
Your Cart

Доставка

V. ДОСТАВКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 9. Поръчаната стока се доставя на посочения от Ползвателя адрес или до офис на куриера. Ползвателят поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.
Чл. 10. Ако Ползвателят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес, сайтът се освобождава от отговорност за неизпълнената доставка.
Чл. 11. Транспортните разходи, ако изрично не е упоменато друго, се заплащат от Ползвателя при получаване на доставката, едновременно с цената на стоката.
Чл. 12. Всички цени на продуктите са в български лева с включен ДДС и не включват цената на доставката. Търговецът си запазва правото едностранно да променя посочените цени, като промените влизат в сила от момента на тяхното обявяване на сайта, но не касаят вече направените заявки.
Чл. 13. Доставката е напълно безплатна за цялата страна, без случаите когато общата стойност на поръчка е под 100лв или са закупени продукти, обозначени с "Доставка Plus". Тогава се начисляват 5лв. за доставка.
Чл. 14. При поръчката Ползвателят задължително посочва точен адрес и телефон, на който е възможно да се установи връзка с него в срока за доставка.
Чл. 15. Посочването на неверен адрес и/или телефон прави поръчката невалидна и тя не обвързва сайта със задължението за изпълнение на доставката.
Чл. 16. Поръчаната от Ползвателя стока се доставя в срок от 1 до 3 работни дни на посочения от него адрес, при условие че адреса за доставката е точен и валиден. readyforlife.bg си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни при възникване на форсмажорни обстоятелства възпрепятстващи спазването на официално обявеният срок.
Чл. 17. Ползвателят има право да откаже получаването на заявената от него стока при следните условия: (1) При явно несъответствие на доставената със заявената стока и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
(2) Установено, че стоката не е повредена от ползвателя и е в състоянието, в което е била доставена, без да бъде разопакована или използвана.
Чл. 18. Извън изброените случаи в Чл. 17, ползвателят няма право да откаже получаването и заплащането на поръчаната от него стока.

VI. ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА
Чл. 19. Ползвателят може да върне продукта в срок от 14 (четиринадесет) дни от получаване на стоката съгласно чл. 55 ал.1 от ЗЗП, при условие че тя е във вида, в който е получена. Разходите по връщане на стоката са за сметка на получателя. Изключенията в това правило са регламентираните в ЗЗП. Към пратката трябва да бъдат приложени: стокова разписка и формуляр за връщане. В срок от 14 дни, считано от датата, на която получим известяване за желание потребителят да се откаже от договора, се възстановяват всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка. Възстановяването на сумата се извършва само по банков път.